Gdy z ruchu wyłania się odpowiedź

Ruch kojarzy się nam często z usystematyzowanym schematem: bieganie, jeżdżenie na nartach, tańczenie salsy, etc. Istnieje jednak i ruch, który jest spontanicznie dyktowany przez nasze ciało. Ruch, który nie ma na celu jakoś wyglądać, dać nam jakiś konkretny rezultat, lecz nieść informacje, pozwolić się wyrazić temu, co często niewyrażalne słowami.