WSPIERASZ SWOJE CIAŁO? CIAŁO WSPIERA CIEBIE?

Na jednym z warsztatów uczestniczka przechodziła proces transformacji niesłużących przekonań. Mówiła, analizowała, zmieniała. Na koniec utworzyła nowe wspierające przekonanie, którym chciała się kierować. Wypowiedziała je na głos.

Niby wszystko grało. Poczuła zmianę, miała bardziej rozpromienioną twarz. Mi coś nie pasowało.

Czytaj dalej