INFORMACJE ZWROTNE PO WARSZTATACH

Warsztat NVC w ruchu był wspaniałym domknięciem Studium relacji z samym sobą i innymi, kropką nad i. Trudno o tym opowiedzieć, trzeba doświadczyć i poczuć. NVC w ciele pokazało, że tak naprawdę nie muszę wszystkiego analizować i przegadywać – praca z ciałem jest prosta i bardzo precyzyjna.

Ciało może wyrazić więcej niż tysiąc słów. Po tym module czuję się w kontakcie ze sobą, w spokoju, uważności i ciszy.

Data: 03.2019

Zdjęcie za: http://students.iitgn.ac.in/palantir/?p=1079

Czuję się w kontakcie ze sobą

Warsztat NVC w ruchu był dla mnie doświadczeniem mądrości ciała.

Zdobycie zaufania do tego, czego chcę na poziomie intuicji.

Data: 03.2019

Zaproponowane ćwiczenia pozwoliły mi znaleźć miejsce i czas na zatrzymanie się w mojej codziennej gonitwie i po prostu bycie tu i teraz. Co ciekawe transformacje wykonywane przez ciało, w niektórych przypadkach dawały efekty, dla mnie, dużo szybsze niż np. rozmowy w dwójkach empatycznych.” Jarek L.

Po prostu bycie tu i teraz

Dla każdego, kto NVC zna już trochę dłużej, kto ma już za sobą sporo warsztatów, podczas których jest dużo słów – to nowe, ciekawe doświadczenie, które dobrze jest poznać. Ten warsztat to dla mnie nowe narzędzie, za pomocą którego moja świadomość siebie staje się coraz bardziej odkrywana – tym razem za pomocą ruchu a nie słów… Karola

Nowe narzędzie

Warsztat uświadomił mi, że moje ciało wyraża moje emocje i myśli. Czuję, że łagodniej można odnieść się do emocji wypływających z ciała niż do tych z ust. Łatwiej mi zaakceptować swoje różne „lęki”.

Łatwiej zaakceptować lęki

Warsztat jest trudny. Ruch jest bardziej wymagający niż rozmowa.

Bardziej

Warsztaty dotknęły mnie bardzo. Cielesny i fizyczny wymiar NVC uświadomił mi wiele procesów zachodzących we mnie. Rozwinęłam swoje kompetencje w zakresie uważności. Nie sądziłam, że język ciała może wyrażać tak dużo. Więcej niż same słowa. Po prostu bycie żyrafą całym ciałem 🙂 Dominika Przybyszewska

Cielesny i fizyczny wymiar NVC

  • Warsztaty, na których głośniej usłyszałam głos mojego ciała i jeszcze bardziej temu głosowi zaufałam. Wcześniej trochę bałam się za tym głosem podążać, żeby nie usłyszeć czegoś trudnego lub bolesnego. „NVC w ruchu” przypomina mi o pięknie naszych potrzeb, przypomina mi, że możemy o nie zadbać, że współtworzymy nasze relacje oraz, że jesteśmy ważnym i niezastąpionym tancerzem w naszym wspólnym tańcu.

  • Teraz wiem jak ważne (i w sumie łatwe) jest odkrycie własnych pragnień i podążanie za nimi. Wystarczy trochę ciszy, uważności na siebie i innych, oraz trochę odwagi i zaufania, by wejść w komunikację bez słów.
  • Zachwyca mnie możliwość porozumiewania się w ciszy. Nasycają się wtedy we mnie potrzeby: uwagi, kontaktu, bliskości, zrozumienia… Kontakt wzrokowy, bez słów, przepełnia mnie miłością, spokojem, zaufaniem…

Dziękuję Wam za te warsztaty, za Waszą uważność i za odwagę bycia z drugim człowiekiem w trudnych chwilach (np. ćwiczenie z odzyskiwaniem poczucia przynależności i znaczenia). Jeszcze przez tydzień po naszym spotkaniu, niemal noc w noc, pojawiały mi się bardzo realistyczne i wieloznaczne sny, inne niż zazwyczaj. Budziłam się z lekkością, zaufaniem, gotowością na zmiany. Dziękuję za atmosferę bezpieczeństwa, za podążanie za grupą, za Wasz spokój i radość z jaką to robicie. Chętnie przyjadę na kolejne odsłony tych lub podobnych warsztatów

Uważność i…

Minimum warstwy językowej. Maksimum doświadczenia, doznania, kontaktu.

Można wyjść z głowy, z analizy i mieć kontakt z wartościami, intuicją i działać w oparciu o to. Bez hasła, słowa klucza. Marta Sikorska

Minimum języka, maksimum doświadczenia

Jeśli jesteś gotowy by doświadczyć w pełni siebie (jedności umysłu, ciała, duszy) wybierz się na warsztaty pracy z ciałem metodą NVC. Odkryjesz to, co jeszcze nie odkryte i przygotujesz się na więcej. Gosia

 

Spójny, bogaty i życzliwy warsztat