Warsztaty NVC w ruchu – przez ciało i ruch do słów i działania – Warszawa – wkrótce nowe daty

Warsztaty NVC w ruchu są przyglądaniem się swojej werbalnej i niewerbalnej komunikacji przez kontakt z ciałem i jego sygnałami.

Dla kogo?
Zapraszamy wszystkich gotowych do spotkania z mądrością własnego ciała i umysłu na spotkania, podczas których będziemy eksplorować takie tematy.

Chcemy na chwilę zatrzymać nasze gadanie, aby posłuchać ciała, serca i naszych trzewi po to, aby z miejsca siły i autentyczności wychodzili do relacji z innymi.

Po co?
By działać z miejsca autentyczności, spokoju wewnętrznego i otwartości na drugiego człowieka.

O czym?
Porozumienie bez Przemocy kojarzone jest ze słowami, które budują mosty zamiast murów, prowadzą do kontaktu ze sobą oraz z innymi. Pracując w tym podejściu przez szereg lat zaczęłam doceniać moc i głębię, jakie dają kontakt i praca ze sobą. Jednak to się działo głównie przez słowa. A ja poczułam się tym w pewnym momencie zmęczona. Zaczęłam dołączać czucie CIAŁA I RUCH. Głowa, myśli, słowa potrafią nas oszukiwać. Ciało “mówi” prawdę. Wyraża to, czego nie widzimy i nierzadko to ono najlepiej zna drogę do nas samych.” Magdalena Sendor

Intuicyjnie zawsze czułam, że ciało ma swoją mądrość i często mi mówiło o mnie, o moim stanie o moich granicach. Dopiero wiedza z obszaru Porozumienia bez Przemocy oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z ciałem i emocjami pozwoliło mi zrozumieć, że to mój przyjaciel, który się o mnie troszczy i dostarcza do ośrodka podejmowania decyzji swoje dane i sygnały. Uważam, że wyćwiczenie płynnego połączenia umożliwiającego współpracę umysłu i ciała stanowi niesamowity zasób do dbania o siebie i dawania sobie mocy w życiu.” Urszula Skośkiewicz

Polub nasze wydarzenie na Fb .

Tematy na poszczególne warsztaty.

Autentyczne Ja
:: poczucie siebie
:: czym jest kontakt ze swoimi emocjami i potrzebami
:: moje bezpieczne miejsce w świecie

Spotkanie z Ty
:: moje granice
:: jak wyrażam pragnienia
:: jak przyjmuję innych, ich trudne emocje, ich pragnienia

Taniec Ja i Ty do My
:: Spotkanie w dialogu lub kłótni
:: Przekraczanie siebie w poczuciu bezpieczeństwa

W świecie z moim Ja
:: Ja w świecie i dla świata
:: Moje miejsce wpływu
:: Moje miejsce odwagi i wojownika a może i buntownika

Jak pracujemy?
W naszej eksploracji będziemy wykorzystywać narzędzia i procesy:
• Nonviolent Communication / Porozumienie bez Przemocy dra Marshalla B. Rosenberga
• Gesture-based NVC activities (ćwiczenie oparte na gestach) – podejścia stworzonego przez Miki i Inbal Kashtan, którym w Europie dzieli się Sabine Geiger
• Coaching oparty na potrzebach
• elementy Movement Medicine
• elementy improwizacji w kontakcie
• elementy praktyk somatycznych w tańcu

UWAGA:
Do grupy można dołączyć mając minimum 1 dzień wstępu do Porozumienia bez Przemocy. Jeśli masz wątpliwość, skontaktuj się z nami. Warsztat dla wielu osób bywa intymnym acz i regenerującym przeżyciem.

Informacje i zapisy: nvcwruchu@gmail.com lub 698 68 41 51

Koszt:
• Pojedyncze spotkanie – 150 zł.
• 4 spotkania – 480 zł
• Jeśli wiesz, że możesz być na tylko 3 spotkaniach – koszt 360 zł.
• Grupa ruszy gdy zapiszę się minimum 8 osób.
• Zajęcia płatne z góry na konto bankowe.

TERMINY:
wkrótce

Godziny:
wkrótce