Archiwum

Studium Relacji – NVC, neurobiologia i praca z ciałem – 09.2018-03.2019 Warszawa

Stacjonarny zaawansowany kurs NVC skupiony wokół tematów kluczowych dla jakości naszego życia:

 • poczucie winy,

 • wstyd,

 • złość,

 • przekonania

 • osądy

 • praktyka neuroplastyczności wg Ricka Hansona

 • praca z ciałem.

Studium relacji to pierwsze w Polsce studium łączące transformującą moc procesów NVC, pracę z ciałem oraz neurobiologię.

Przygotowaliśmy sześć dwudniowych modułów dedykowanych osobom, którym zależy na rozwoju własnym w nurcie Porozumienia bez Przemocy.

Kurs możesz odbyć w całości (co gorąco rekomendujemy) lub zapisać się na pojedyncze moduły. Tematy modułów są tak dobrane, by znacząco wpłynąć na Twoje relacje. Na łatwość i komfort w codzienności, poczucie sensu i spełnienia.

Program składa się z kluczowych procesów NVC, dzięki czemu uczestnicy nie tylko poznają dogłębnie podejście, jak również mają możliwość transformacji swoich ograniczających przekonań, osądów na temat siebie i innych, strategii radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, po to, by budować relację ze sobą i innymi opartą na wzajemnym szacunku, dialogu i szczerości. Po to, by mieć więcej lekkości i radości życia. I też po to, by mieć więcej poczucia sensu.


Usłysz swoje ciało – 14-15 kwietnia 2018 – w ramach studium NVC w Krakowie

Roczne studium Porozumienia bez Przemocy – Kraków

październik 2017 – lipiec 2018

Roczne studium Porozumienia bez Przemocy. 7 zjazdów, 7 tematów, 8 trenerów. Jesteśmy częścią wydarzenia. Magdalena Sendor poprowadzi 5. warsztat „Usłysz swoje ciało – NVC w ruchu” w dniu 14 – 15 kwietnia 2018 r.

Więcej dowiesz się na stronie Studium.


Po prostu bądź. NVC w ruchu – 2017 – Warszawa, Poznań

Porozumienie bez Przemocy kojarzone jest ze słowami, które budują mosty zamiast murów. Prowadzą do kontaktu ze sobą oraz innymi. Pracując w tym podejściu przez szereg lat, zaczęłyśmy równocześnie doceniać moc i głębię, jaką daje kontakt i praca ze sobą poprzez ciało.
Głowa, myśli, słowa potrafią nas oszukiwać. Ciało nie kłamie. Wyraża to, czego nie widzimy
i najlepiej zna drogę do nas samych.

Zapraszamy Cię na spotkanie z mądrością Twojego ciała, żeby:

 • lepiej zrozumieć kim jesteś
 • poczuć i ugruntować swoją wartość
 • doświadczyć mocy wpływu na siebie i swoje życie
 • zobaczyć co to znaczy być sobą, pozostając w kontakcie z drugim człowiekiem

Przynieś te tematy, nad którymi już wielokrotnie pracowałeś werbalnie i zobacz co się wydarzy.

Jak będziemy to robić? Będziemy:

 • zwalniać
 • ruszać się z muzyką i w rytm serca
 • wyrażać się, wchodzić w kontakt poprzez ciało i ruch
 • pracować indywidualnie i w grupach

W czasie warsztatu bazujemy przede wszystkim na: NVC /  BodyNVC / coachingu opartym na potrzebach/ Zen Coachingu

Rekomendujemy, aby uczestnik miał doświadczenie z NVC minimum 2 dni szkoleniowe albo z pracą z ciałem.  Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z prowadzącymi.

Prowadzące:

Agnieszka Rzewuska-Paca i Magdalena Sendor – certyfikowane trenerki PBP, mediatorki, coache. W pracy z ciałem inspirujemy się również (bez kolejności ani ważności): Movement Medicine, Social Presencin,g Theater (SPT), tango, ruch autentyczny, elementy focusingu i praktyki uważności.

Więcej o trenerkach w zakładce o nas.

Warsztat ten odbywa się w jednodniowej i dwudniowej wersji. W czasie dwudniowego warsztaty przesuwamy się od kontaktu z „ja” do kontaktu z „ty” wolniej i głębiej.

Pytania dotyczące programu warsztatu:

magdalena.sendor@strefaporozumienia.pl lub agnieszkarzewuskapaca@gmail.com.

Informacje logistyczne:

Miejsce: Poznań / Termin: 22.10.2017 (niedziela) / Zapisy i informacje: office@du-t.com / Inwestycja:sprawdź w ulotce.

Miejsce: Warszawa / Termin: 25.11.2017 (sobota) / Zapisy i informacje: Magdalena Sendor,  magdalena.sendor@strefaporozumienia.pl / Inwestycja: 230 zł od osoby

Opinie uczestników:

To ogromne odkrycie.


Studium integracji pozawerbalnych kanałów komunikacji – 2016/2017 – Gdańsk

Studium integracji pozawerbalnych kanałów komunikacji w oparciu o NVC, Focusing, Mindfulness, Movement Medicine i elementy neurobiologii.Propozycja dla osób poszukujących metod doskonalenia i pogłębiania kontaktu z samym sobą oraz rezonującym w nas i wokół nas światem zewnętrznym, ze szczególnym akcentem na doświadczanie teraźniejszości bez oceniania i wartościowania, z pełną świadomością ciała, ducha i umysłu. Składa się on z pięciu weekendowych zjazdów poświęconych technikom rozpoznawania sygnałów z ciała, metodom koncentracji i świadomego skupiania uwagi na doświadczaniu bieżącej chwili, niewerbalnym kanałom komunikacji (ekspresji) z elementami ruchu i tańca, neuroplastyce, czyli integracji mózgu ludzkiego w kontekście aktywnej empatii oraz implementacji NVC w świecie zewnętrznym we wsparciu natury. Każde ze spotkań ma na celu poznanie, trenowanie i opanowanie umiejętności wyzwalania się od mechanizmów reakcji „automatycznych” z wykorzystaniem innego wymiaru naszego jestestwa – ciała, umysłu i ducha, a przez to kompletną implementację i integrację empatii.Zajęcia prowadzone są w oparciu o:
Nonviolent Communication,
Focusing,
Mindfulness,
zagadnienia z zakresu neurobiologii,
Movement Medicine,
BodyNVC oraz ruch autentyczny. Warsztaty skierowane są do:– osób, które chcą pogłębić znajomość NVC zaglądając w aspekty pozawerbalne oraz szukają praktycznych narzędzi, aby móc zastosować je do samorozwoju oraz w swojej pracy zawodowej,
– osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności związane z kontaktem z sobą i innymi,
– trenerów rozwoju osobistego, trenerów pracujących w oparciu o NVC,
mediatorów, psychologów, terapeutów, coachów. Głównym celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i nauka praktycznych umiejętności nawiązywania głębokiego kontaktu ze sobą i światem zewnętrznym dzięki zrozumieniu procesów zachodzących poza werbalną sferą komunikacji oraz transformacji nawykowych i fizjologicznych blokad w klucze otwierające. Program rozwija umiejętności (slow self-perception):
– świadomego odbioru własnego ciała i informacji, które nam ono wysyła – focusing,
– wielowymiarowego odczuwania sytuacji, osoby lub wydarzenia poprzez ciało – felt sense,
– samoobserwacji, świadomego i głębokiego kontaktu ze sobą z wykorzystaniem naturalnych mechanizmów dostrojenia i samoregulacji organizmu – mindfulness,
– koncentracji i uważności w doświadczaniu bieżącej chwili – mindfulness,
– integracji prawej i lewej półkuli mózgu w oparciu o empatię oraz wiedzę z zakresu neurobiologii,
– pogłębionego i świadomego doświadczania emocji oraz pozostawania w kontakcie z nimi,
– identyfikacji relacji, jaką mamy z naszym ciałem,
transformowania relacji ze sobą i światem zewnętrznym z wykorzystaniem świadomości własnego ciała,
– niewerbalnego wyrażania wewnętrznych przeżyć,
– nawiązywania kontaktu ze sobą poprzez przyrodę. Zdobytą wiedzę, umiejętności i narzędzia będziemy mogli wykorzystać:
– w procesie samorozwoju i doskonalenia w życiu osobistym i pracy,
– w sesjach empatycznych i coachingowych, jako metody wspierające,
– jako wsparcie terapii psychologicznej i farmaceutycznej naszej lub naszego klienta,
– w pracy z osobami podlegającymi różnym formom stresu dla udzielania im efektywnego wsparcia,
– w procesach takich jak: transformacja obrazu wroga, transformacja złości, mediowanie konfliktu wewnętrznego, praca z wewnętrznym krytykiem,
– jako platformy do poszukiwania szerokiego spektrum rozwiązań w sytuacjach o wysokim indeksie emocjonalnym,
– dla wzmocnienia umiejętności kierowania swoim życiem.Program obejmuje 70 godzin zajęć warsztatowych – składa się z 5 dwudniowych (weekendowych) zjazdów w ciągu roku, prowadzonych przez doświadczone trenerki, z których każda pracuje w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (NVC).
Uczestnictwo w pojedynczych modułach jest możliwe, o ile pozwala na to wielkość grupy (maksymalnie 12 osób). Osoby zapisujące się na całość mają pierwszeństwo.

Moduły szkoleniowe studium:

MODUŁ 1: Focusing – początek podróży wgłąb ciała – od odczuć fizycznych i emocji do wglądów i znaczeń.
Prowadząca: Agnieszka Klimek
Termin: 8-9.10.2016 (sobota – 10:00-18:00; niedziela – 9:00-17:00)
Miejsce: ul. M. Konopnickiej 7/1, Gdańsk Wrzeszcz

MODUŁ 2: Mindfulness – od ciała do regulacji uwagi i współczucia.
Prowadząca: Ewa Orłowska, certyfikowana trenerka NVC
Termin: 10-11.12.2016 (sobota – 10:00-18:00; niedziela – 9:00-17:00)
Miejsce: ul. M. Konopnickiej 7/1, Gdańsk Wrzeszcz

MODUŁ 3: Neurobiologia i empatia – za kurtyną świadomości.
Prowadząca: Marta Kułaga, certyfikowana trenerka NVC
Termin: 4-5.03.2017 (sobota – 10:00-18:00; niedziela – 9:00-17:00)
Miejsce: ul. M. Konopnickiej 7/1, Gdańsk Wrzeszcz

MODUŁ 4: NVC bez słów – transformacja relacji poprzez ruch i dźwięk.
Prowadząca: Magdalena Sendor, certyfikowana trenerka NVC
Termin: 27-28.05.2017 (sobota – 11:00-19:00; niedziela – 9:00-17:00)
Miejsce: Fuji-san Ośrodek Edukacji Prozdrowotnej, ul. Matejki 1/2A (21 kod na domofonie), Gdańsk

MODUŁ 5: Empatia i konie – praca z wewnętrznym krytykiem.
Prowadząca: Dominika Jasińska, certyfikowana trenerka NVC
Termin: 1-2.07.2017 (sobota – 10:00-18:00; niedziela – 9:00-17:00)
Miejsce: Stajnia Czerniec (20 km od Gdańska) oraz Konopnicka, Gdańsk Wrzeszcz

Oczekiwania wobec uczestników: znajomość Porozumienia bez Przemocy w wymiarze 2 dni warsztatowych.

Koszt szkolenia: 2800 zł
(płatny w formie zaliczek na poczet kolejnych zajęć)

1 rata – 560 zł (w terminie 7 dni od wypełnienia formularza)
2 rata – 560 zł do 30.09.2016
3 rata – 560 zł do 02.12.2016
4 rata – 560 zł do 24.02.2017
5 rata – 560 zł do 19.05.2017

UWAGA! Miejsce na liście uczestników gwarantuje wpłata zaliczki (bezzwrotnej w razie rezygnacji ) w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia udziału za pośrednictwem formularza.

Płatne na konto: Fundacja Gdańska Strefa Porozumienia bez Przemocy
PKO BP 54 1020 1811 0000 0902 0278 3447

Zapisy:
http://strefapbp.pl/wydarzenie/studium-integracji/

Informacje:
Dorota Błach, d.blach@strefapbp.pl
tel. 791523723