Studium NVC – relacji z samym sobą i innymi – 11.2020-03.2021 Warszawa

Studium Relacji – NVC, neurobiologia i praca z ciałem – 11.2020-03.2021 Warszawa

Stacjonarny zaawansowany kurs NVC skupiony wokół tematów kluczowych dla jakości naszego życia:

  • poczucie winy,
  • wstyd,
  • złość,
  • przekonania
  • osądy
  • praktyka neuroplastyczności wg Ricka Hansona
  • praca z ciałem.

Studium relacji to pierwsze w Polsce studium łączące transformującą moc procesów NVC, pracę z ciałem oraz neurobiologię.

Przygotowaliśmy sześć dwudniowych modułów dedykowanych osobom, którym zależy na rozwoju własnym w nurcie Porozumienia bez Przemocy.

Kurs możesz odbyć w całości (co gorąco rekomendujemy) lub zapisać się na pojedyncze moduły. Tematy modułów są tak dobrane, by znacząco wpłynąć na Twoje relacje. Na łatwość i komfort w codzienności, poczucie sensu i spełnienia.

Program składa się z kluczowych procesów NVC, dzięki czemu uczestnicy nie tylko poznają dogłębnie podejście, jak również mają możliwość transformacji swoich ograniczających przekonań, osądów na temat siebie i innych, strategii radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, po to, by budować relację ze sobą i innymi opartą na wzajemnym szacunku, dialogu i szczerości. Po to, by mieć więcej lekkości i radości życia. I też po to, by mieć więcej poczucia sensu.

Więcej info Studium relacji.